04kw./20

Młodzieżowa drużyna Pożarnicza w Jankowcach

W siedzibie Leskiego Ratusza odbyło się spotkanie z okazji Dnia Strażaka Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Pana Adama Snarskiego z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lesko. Na spotkanie zaproszony był również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lesku bryg. Jacek Dydek który zaproponował inicjatywę powstania Młodzieżowych Drużyn Pozarniczych przy OSP.

Continue reading