DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY -15 SIERPIEŃ 2017

Dałeś Boże piękne plony

Wszystko mamy z Twojej ręki
My dziś niosąc chleb i wieniec
Tobie składamy dzięki….

15 sierpnia razem z całą wspólnotą parafialną dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Podczas uroczystej Sumy został poświęcony wieniec dożynkowy, który symbolizuje 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie,które obchodzimy w tym roku. Konstrukcja wieńca została zaprojektowana przez Pana Zenona Podsobińskiego i Pana Zygmunta Franke.