DZIEŃ PAPIESKI W JANKOWCACH

,,Idźmy naprzód z nadzieją”-to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, a zarazem tytuł wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II, która odbyła się 15 października w kościele parafialnym Jankowcach.

Teksty czytane przez młodzież ukazywały wyjątkowość osoby Św. Jana Pawła II jako człowieka i papieża. W rozważaniach zwrócono uwagę na siłę nadziei, która pozwala ludziom iść naprzód. Udział w wieczornicy skłaniał do chwili refleksji

i zadumy nad słowami Ojca świętego, które pomimo upływającego czasu są tak bardzo aktualne.

Na koniec wierni odśpiewali pieśń papieża „Barkę” jako podziękowanie dla Tego, który zawsze nam wskazywał drogę ku temu, co dobre i piękne.

Serdecznie dziękuję młodzieży: Katarzynie Kseniak, Łukaszowi Siwarskiemu

i Jarosławowi Michalik za zaangażowanie się w przygotowanie wieczornicy.