Mieszkańcy Jankowiec dla Niepodległej

10 listopada mieszkańcy Jankowiec uroczyście upamiętnili 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Swoją obecnością zaszczycili nas przybyli goście : starosta powiatu leskiego Pan Andrzej Olesiuk, burmistrz elekt Pan Adam Snarski, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Bebkiewicz, wiceprzewodniczący Pan Łukasz Podkalicki oraz radni Rady Miejskiej.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych: wojsko ochrony terytorialnej RP, funkcjonariusze Straży Granicznej, służby więziennej, służby celnej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, druhny i druhowie OSP z Jankowiec z pocztem sztandarowym, przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, Lasów Państwowych oraz reprezentant polskiego górnictwa.

Licznie zgromadzeni w kościele parafialnym mieszkańcy i goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny ,,Razem dla Niepodległej” w wykonaniu dzieci i młodzieży z Jankowiec. Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta w intencji Ojczyzny , którą odprawił ks. proboszcz Adam Chochołek i ks. wikary Bogusław Brauła. Następnie została odmówiona modlitwa za Ojczyznę księdza Piotra Skargi oraz odśpiewano Hymn Polski. Dalsze uroczystości miały miejsce w ogrodzie różańcowym, gdzie poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Przecięcia wstęgi dokonał starosta Pan Andrzej Olesiuk, burmistrz elekt Pan Adam Snarski, proboszcz parafii ks. Adam Chochołek i Radny Rady Miejskiej Piotr Bąk. Następnie odprawiona została modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny. Przy dźwiękach werbli złożone zostały pod tablicą pamiątkową kwiaty. W imieniu mieszkańców Jankowiec wiązankę złożyli przedstawiciele rady sołeckiej, w imieniu służb mundurowych kolejarze i strażacy a w imieniu władz Burmistrz elekt.

Pragniemy serdecznie podziękować za obecność na uroczystości, która była pięknym wydarzeniem historycznym i lekcją patriotyzmu . Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.