Powitanie Jesieni w Jankowcach.

25 września w ramach podsumowania projektu ,,Wspólnie spędzamy wolny czas” odbyło się spotkanie integracyjne dla wszystkich mieszkańców Jankowiec.

Zaproszeni goście obejrzeli barwne występy w wykonaniu dzieci i dorosłych. Uczestnicy projektu zaprezentowali stroje taneczne i teatralne, rekwizyty oraz nagłośnienie zakupione z przyznanych środków finansowych.

Podczas spotkania odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu ,,Kukiełka z warzyw”. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami oraz słodkimi upominkami. Był też czas na wspólne zabawy oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Jankowiec ,,Działamy Razem”.

Serdecznie dziękuję dzieciom i rodzicom oraz Prezesowi Stowarzyszenia Pani Renacie Więcek za zaangażowanie, wspólną pracę i zabawę.