Projekt ” NASZA MAŁA OJCZYZNA-JANKOWCE”

Krótka charakterystyka inicjatywy

Kim jesteśmy …

Grupą przygotowującą projekt była Rada Sołecka z miejscowości Jankowce w gminie Lesko. W skład grupy wchodzi 7 osób na czele z sołtysem Agnieszką Bąk oraz mieszkańcy Jankowiec zatrudnieni w pobliskich firmach, przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Łączy nas troska o naszą wieś i mieszkańców.

  1. Opis zrealizowanego projektu.

Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez wspólną działalność społeczną na rzecz poprawy infrastruktury i zagospodarowania istniejącego placu w celu stworzenia miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, mieszkańców i turystów oraz organizowania imprez okolicznościowych o wymiarze kulturalnym i sportowym. W ramach projektu poprawiono infrastrukturę i estetykę terenu wokół placu zabaw, zagospodarowano plac ozdobnymi roślinami, zasiano trawę, wykonano ławki. Wszelkie prace zostały zrealizowane przez mieszkańców społecznie. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywności mieszkańców i wzmocniła ich więzi z miejscem zamieszkania, wytworzyła silne poczucie przynależności do wspólnoty. Wzrosła atrakcyjność naszej wsi, projekt pozwolił stworzyć nowe możliwości i warunki organizacji imprez plenerowych, przyczynił się do promocji aktywnego spędzania wolnego czasu, profilaktyki zdrowotnej. Otwarcie placu odbyło się podczas szóstego festynu integracyjnego ( parafialnego ). Na zakończenie projektu, dla mieszkańców Jankowiec, zorganizowano pożegnanie lata pod hasłem „Wspólna praca naszą wieś ubogaca” . Mieszkańcy mieli okazję wspólnie spędzić niedzielne popołudnie, któremu towarzyszyły: występy dzieci, konkursy rodzinne, śpiew przy udziale Jankowskiej kapeli, pieczenie jabłek i ziemniaków. Realizacja projektu stała się motywacją dla mieszkańców do dalszych tego typu działań, zrodziła kolejne pomysły. W wyniku wspólnych spotkań wypracowano nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji. Wspólne prace nad realizacją projektu przyczyniły się do podjęcia nowych inicjatyw, podejmowanych na rzecz naszej miejscowości. Uaktywniła się grupa wolontariuszy, którzy założyli stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jankowiec ” Działamy razem”. Przy okazji realizacji projektu, zorganizowano akcję pod hasłem ” Dzień dla Jankowiec”, „sprzątamy naszą miejscowość”. Powstał również pomysł utworzenia strony internetowej naszej miejscowości oraz założenie kroniki. Poprzez realizację projektu mieszkańcy mają świadomość tego, że mogą mieć większy wpływ na rozwój swojej miejscowości, rozumieją też, że efektywność prac jest wynikiem zaangażowania mieszkańców jako wspólnoty.

« z 2 »