Uroczystość Matki Boskiej Zielnej

Wspólnie dziękujemy Panu Bogu za dar ziemii.